Resumé van alle domeinen

Beginstand is stand primaire begroting. Reeds besloten zijn besluiten genomen door de raad en het college, waarbij de besluiten van het college niet leiden tot een wijziging van het begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000

Economisch domein

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

5.130

N

2.201

N

37

N

7.369

N

Baten

3.229

V

2.152

V

23

V

5.404

V

Saldo

1.901

N

49

N

15

N

1.965

N

Sociaal domein

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

59.184

N

3.090

V

614

N

56.708

N

Baten

17.070

V

393

N

989

V

17.666

V

Saldo

42.114

N

2.697

V

375

V

39.042

N

Domein burger en bestuur

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

51.057

N

2.177

N

842

N

54.077

N

Baten

95.073

V

36

N

386

V

95.423

V

Saldo

44.015

V

2.213

N

456

N

41.346

V

Hollands Kroon

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

20.044

N

15.399

V

0

V

4.645

N

Baten

20.044

V

15.399

N

0

V

4.645

V

Saldo

0

V

V

0

V

0

V

Totaal Generaal

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
1e rapportage

Eindstand 1e rapportage

Lasten

135.416

N

14.111

V

1.494

N

122.798

N

Baten

135.416

V

13.676

N

1.397

V

123.138

V

Saldo

0

V

435

V

96

N

339

V