Overzicht mutaties reserves

In de 1e rapportage is de volgende mutatie in de reserve opgenomen:

Mutatie in reserve

bedragen x € 1.000

Reserve Sociaal domein

stand 1-1-2017

1.200

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

2.900

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

126

V

Nieuwe stand

4.226

V

Reserve Frictie kosten

stand 1-1-2017

1.695

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

1.192

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

16

N

Nieuwe stand

487

V

Reserve Maatschappelijk Nut

stand 1-1-2017

3.725

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

2.110

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

470

N

Nieuwe stand

1.145

V