Begroting

Voortgang van onze planning:

Op de legesnota die we verzenden staat duidelijk waar de legesbetrekking op heeft met een verwijzing naar de legesverordening. Hier blijven we alert op en als het nog duidelijker kan dan doen we dat op.

Er is een toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunning. Om deze aanvragen te behandelen wordt extra flexibele capaciteit ingezet. Deze extra capaciteit wordt betaald vanuit de meer opbrengsten leges.