Waar gaat dit domein over?

Ondernemen, werken, wonen en recreëren; in Schagen gebeurt dit allemaal volop. Wij zijn trots op het aantal en de diversiteit van onze bedrijven, en de grote werkgelegenheid die dit biedt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het hoort bij onze taak om het iedereen die in onze gemeente woont, werkt en/of verblijft zo goed mogelijk naar de zin te maken.  Dit doen wij door samen met ondernemers en inwoners de wensen en behoeften in beeld te brengen. Wij steunen ondernemers en overige initiatiefnemers bij het maken en uitvoeren van hun plannen, als die helpen om het ondernemers- en vestigingsklimaat in Schagen te verbeteren.  Hierbij streven we naar zo weinig mogelijk regelgeving. De regels en procedures die toch nodig zijn, maken we zo eenvoudig en duidelijk mogelijk.
Contact met het bedrijfsleven vinden wij heel belangrijk. We willen zo vroeg mogelijk weten wat hun behoefte is, aan uitbreiding bijvoorbeeld. Dan kunnen we namelijk ook beter inspelen op de procedures die nodig zijn.

Wij zien dat bovenstaande aanpak zijn vruchten afwerpt door de hoeveelheid projecten die in 2017 wordt gerealiseerd, zowel gemeentelijk als particulier.

Een paar voorbeelden:

 • een heel nieuw dorpscentrum in Warmenhuizen;
 • woningbouw in bijna alle kernen, zoals:
  • 50 sociale huurwoningen Hofstraat in Schagen;
  • vrije kavels in Burgerbrug en Sint Maartensbrug;
  • nieuwbouwprojecten 't Boerenerf en Witte Kool in Sint Maarten;
 • vernieuwing en uitbreiding Makado in Schagen;
 • bouw van supermarkt en woningen in Waarland;
 • realisatie bedrijventerrein Kolksluis;
 • grote bedrijfsuitbreidingen in ons landelijk gebied zoals:
  • Bejo Zaden,
  • Hazera Seeds,
  • Zabo Plants,
  • Firma van Schie
  • B4Agro;
 • uitbreiding van dierentuin Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn;
 • de nieuwe pleinen, trappen en strandopgangen in onze kustplaatsen;
 • aanleg van wandelnetwerk Kop van Noord-Holland.

Binnen het economisch domein zijn we goed op streek. Ons beleid om de woningbouwopgave te stimuleren en de economie te versterken werpt zichtbaar vruchten af. In de eerste maanden van 2017 zijn de volgende zichtbare resultaten geboekt.

1. De samenwerking binnen de regio onder de noemer De Kop Werkt is, na jaren van overleg, bekrachtigd met een positief raadsbesluit. Dit besluit is unaniem ondertekend door de deelnemende overheden. Ook met verschillende projecten in gemeente Schagen zijn positieve stappen gemaakt. Zo verloopt de versterking van Oudesluis via een uitgebreid participatietraject, waarin het dorp fantastisch meewerkt aan de plannen. Het bestemmingsplan kan op korte termijn worden vastgesteld. Het ontwerp voor het nieuwe dorpspark is samen met en door de bewoners opgesteld. De aanpak verwezenlijking van de Energy &Health campus verloopt voortvarend, partijen onderschrijven de koers.  De bereikbaarheidsaanpak is gestart waarbij een betere doorstroming van de N9 hoog op de agenda staat.

2. We vorderen goed met de verkoop van openbare panden uit onze vastgoedportefeuille. Zodanig dat we aan de doelstelling van de "verkoop tafelzilver" gaan voldoen. Concreet hebben we de afgelopen maanden de oude gemeentehuizen in Schagerbrug en Tuitjenhorn verkocht. We zijn er supertrots op dat we een Schager variant van het innovatieve concept "de Telefooncentrale" hebben binnengehaald. Dit om de innovatieve startende ondernemers binnen onze gemeente een goede plek te bieden. Wie weet komt de "Apple van de toekomst" voort uit een start-up uit Tuitjenhorn.

3. Het woningbouwprogramma komt op stoom. Er is een steile lijn omhoog te zien wat betreft het aantal woningen dat in aanbouw wordt genomen. Ook het komend jaar verwachten we dat deze lijn omhoog blijft lopen (39-60-120). Concreet namen we belangrijke stappen in een aantal projecten. Zo is het bestemmingsplan Warmenhuizen Centrum vastgesteld. Nadat we dit op basis van een zeer positief participatietraject samen met een grote groep inwoners hebben opgesteld. Het lukt ons om stagnerende woningbouw op gang te brengen. Het bestemmingsplan "1e tranche", waarbij we stagnerende woningbouwprojecten kunnen weg bestemmen, is vastgesteld. De procedure voor de 2e tranche is opgestart, zodat we de  toegewezen woningbouw versnellen. Dit alles met als doel om voor Schagen daadwerkelijk de afgesproken 950 woningen tot 2020 te realiseren. Wij denken dat dit gaat lukken.

4. Bedrijven mogen groeien, Onze lokale ondernemers vormen de spil waarop onze economie draait. Daarom bieden we extra ondersteuning aan het bedrijfsleven in de vorm van een ondernemersloket. De eerste stap om beter te weten te komen wat er speelt bij onze ondernemers en welke bedrijven willen uitbreiden, is de ondernemersenquête die is uitgevoerd. Met al deze bedrijven gaan of zijn we in gesprek. hetzelfde geldt voor de ondernemers op Lagedijk waar we experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen in het kader van de omgevingswet.  Het toeristisch profiel/verhaal van Schagen maken we eveneens samen met enthousiaste lokale ondernemers.

5. In het ruimtelijke domein zijn veel ontwikkelingen bij diverse projecten. Voor de gebiedsvisie Sint Maartenszee geldt dat er weer veel stappen zijn gezet. We werken bijvoorbeeld samen met diverse ondernemers en inwoners voor het concretiseren van een wandelroute, kunstwerken en verkeersoplossingen. De energie is weer teruggevonden en hier zijn we trots op.
Binnen het gebied van Sint Maartenszee zijn wij afhankelijk van veel grondeigenaren waardoor we soms niet snel zichtbaar iets kunnen realiseren.

6. De ontwikkeling van Petten blijft een zorg. De gehoopte impuls door de investeringen is deels onzeker door de rechtszaken. Het is een dossier wat de komende jaren aandacht blijft vragen.

7. Snippergroen: De pilot wordt dit jaar afgerond. De 'lessons learned' worden toepast bij de verdere uitrol. De verkoop loopt goed maar niet alle kopers in de pilot zijn 'gelukkig met het proces' . Nagedacht wordt over de wijze van aanbieden in het vervolgtraject.