Lasten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
E1.1De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......290N50N340N
E1.2Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte115N286N23N423N
E1.3Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie1.227N2N15N1.244N
E1.4Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken194N86N281N
E1.5Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit366N479N845N
E1.6Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken1.991N260N2.251N
E1.7De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd370N1.039N1.409N
ET1Taakstelling doelstelling ED1576N576N
Totaal5.130N2.201N37N7.369N

Baten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
E1.1De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......30V30V
E1.2Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte286V23V308V
E1.3Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie108V2V110V
E1.4Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken80V80V
E1.5Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit1V1V
E1.6Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken1.850V260V2.110V
E1.7De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd708V1.524V2.232V
ET1Taakstelling doelstelling ED1532V532V
Totaal3.229V2.152V23V5.404V

Resultaten