Voortgang taakstelling


Onderstaand overzicht geeft  de voortgang van de taakstellende bezuiniging. Over de  taakstellende bezuiniging is voor het eerst gerapporteerd in de meerjarenvisie 2014-2018.
Uit het overzicht blijkt dat de taakstelling op koers ligt.

Totaaloverzicht bezuiniging per domein per doelstelling

Domein en doelstelling

2014

2015

2016

2017

2018

Taakstelling economisch domein

173

430

523

532

580

Gerealiseerd

129

150

469

576

576

Planning realisatie

-

-

-

-

-

Nog te realiseren

43

280

54

-43

4

Taakstelling sociaal domein

1.214

3.028

3.680

3.745

4.079

Gerealiseerd

1.387

3.028

3.563

3.819

4.052

Planning realisatie

-

-

-

-

54

Nog te realiseren

-173

0

117

-73

-26

Taakstelling domein burger en bestuur

427

1.262

1.626

1.866

1.990

Gerealiseerd

186

1.106

1.620

1.620

1.701

Planning realisatie

-

-

-

-

440

Nog te realiseren

241

156

7

246

-151

Restant taakstelling

112

436

178

130

-174