Waar gaat dit domein over?

Alles wat wij doen moet bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. We dienen uiteindelijk één gemeenschappelijke doel: een gelukkige gemeenschap, een gemeente waar mensen graag wonen en werken. Waar iedereen die met ons te maken heeft vanzelfsprekend kan vertrouwen op verantwoord bestuur, een betrouwbare overheid en de best mogelijke dienstverlening.

Dit doen we vanuit het programma 'Bewegen naar de klant' en de 'Visie op dienstverlening #2020'.

We hebben binnen de organisatie en bestuurlijk steeds meer aandacht voor hoe we kunnen  bijdragen aan het geluk van onze inwoners. Ook handelen we steeds meer naar wat we hierover intussen geleerd hebben. We werken aan heldere verantwoording, verbeteren onszelf zodat we een kwalitatief goede overheid kunnen zijn en verbeteren onze dienstverlening. Daarnaast dragen we ook  bij aan het welzijn van onze inwoners. Hierin ontwikkelen we ons steeds verder. We staan intussen landelijk bekend als voorhoedegemeente.

Met het verschijnen van deze rapportage hebben we het verbouwde gemeentehuis al vier maanden in gebruik genomen. De visie op dienstverlening 2020 is, samen met de huisvestingsvisie, vertaald in een klantbeleving voor onze nieuwe publiekshal.
Wij krijgen regelmatig feedback van onze bezoekers en zoals de klantbeleving is neergezet, zo wordt het ook ervaren door onze bezoekers.

Het afgelopen jaar is heel veel energie gestoken in het moderniseren en verbeteren van onze ICT-omgeving. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar voor storingen. Ook ondersteunt de nieuwe omgeving het plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Om de bereikbaarheid van onze medewerkers  te verbeteren en op locatie diensten te kunnen verlenen wordt Bring Your Own Device (BYOD) ingevoerd.

Het schonen en digitaliseren van de fusie-archieven gaat voorspoedig. De stoplichtrapportage van de Archiefinspectie laat geen rode bollen meer zien.

Het participatietraject in Dirkshorn en Tuitjenhorn is samen met de dorpsraden in 2016 gestart.  We staan met regelmaat stil bij de doelen die we met dit traject voor ogen hebben, zonodig stellen we onze koers bij. Leefbaarheidsplan worden door de dorpsraden als meerwaarden van het traject gezien. Met dit traject vinden de dorpsraden dat de samenwerking met de gemeente is verbeterd en zien dat terug in de resultaten van de gezamenlijke inzet.

Er zijn veel regels uit de algemene plaatselijke verordening geschrapt. Onder meer het plaatsen van driehoeksborden was niet meer aan regels gebonden. Vanwege signalen uit de omgeving wordt dit nu opgepakt wat kan leiden tot extra regelgeving.