Gemeente Schagen vindt initiatieven uit de samenleving heel belangrijk. We maken graag dingen samen met inwoners en ondernemers mogelijk. Zo creëren we een samenleving waar iedereen graag wil wonen en trots op kan zijn. Dit geldt ook andersom, bij vraagstukken die wij als gemeente oppakken. Ook daarover willen we vroegtijdig met inwoners en ondernemers in gesprek.

In 2017 besteden we veel aandacht aan burger- en overheidsparticipatie. Dat staat in deze begroting. Enkele onderwerpen pakken we heel participatief aan. We geven ze het komend jaar extra aandacht. We gebruiken dit om andere collega’s te inspireren en ervan te leren. Ze zijn in deze begroting te herkennen aan het icoon I,voor burger- en overheidsparticipatie.
We werken aan een organisatie die kan kijken door een andere bril. Die van inwoners, van samen doen, zonder belemmeringen. Welke mogelijkheden zijn er, zonder belemmerd te worden door (eigen) regels en procedures?

Onze uitdagingen zijn:

  • burger- en overheidsparticipatie stimuleren.
  • als organisatie meer ontvankelijk zijn voor initiatieven.
  • meer realiseren, met minder financiële middelen.
  • de krachten bundelen, tussen initiatiefnemers onderling en tussen initiatiefnemers en professionele organisaties.
  • feedback krijgen op ons eigen optreden in burger- en overheidsparticipatie.