Begroting

Voortgang van onze planning:

  • Crowdfunding is een succes gebleken. De Nieuwe Nes en museum Eenigenburg hebben via 'Het lukt ons!' het benodigde geld binnengehaald. Crowdfunding wordt in 2017 en volgende jaren voortgezet. Het participatietraject in Dirkshorn en Tuitjenhorn is nog in volle gang. Uit de tussenevaluatie bleek een koerswijziging noodzakelijk om de resultaten te bereiken. Het gehele proces loopt daardoor langer door in 2017 voordat we de eindevaluatie kunnen maken.
  • We leren van en delen de ervaringen met lopende participatietrajecten zoals renovatie Baanpark, nieuw bestemmingsplan Lagedijk, burgerinitiatief om het schoolplein van de Frankendaelschool op te knappen en burgerinitiatief om hangplek in Tuitjenhorn te realiseren.