Lasten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
B2.1In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag40.781N1.907N840N43.528N
B2.2Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk8.767N39N2N8.807N
BT2Taakstelling doelstelling BB21.363N232N1.594N
Totaal50.910N2.177N842N53.929N

Baten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
B2.1In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag67.009V76N486V67.420V
B2.2Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk26.198V40V100N26.138V
BT2Taakstelling doelstelling BB21.866V1.866V
Totaal95.073V36N386V95.423V

Resultaten