Inleiding

Met onze beloftes uit de begroting 2017 zijn we volop aan de gang en het gaat voorspoedig. Deze rapportage geeft een eerste tussenstand. Het is de eerste tussenrapportage die we digitaal presenteren. Dit doen we op dezelfde wijze als de begroting 2017.

De teksten uit de begroting ziet u niet terug in deze rapportage maar u kunt eenvoudig via de aangegeven linken doorklikken naar de oorspronkelijke begrotingstekst.

In de begroting hebben we aangegeven wat onze planning voor het komende jaar is en op deze planning ontvangt u nu de voortgang. Ieder domein start met een korte toelichting op de in het oog springende zaken.

Naast de voortgang op de doelstellingen en resultaten bevat deze rapportage ook financiële aanpassingen. Bij ieder domein staat een overzicht van de financiële aanpassingen met een korte toelichting.