Begroting

Voortgang van onze planning:

B1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven hebben we verminderd.
Dit verloopt volgens planning. In 2017 wordt onder andere de meerjarige evenementenvergunning geëvalueerd. De meldingen en formulieren worden samen met organisatoren nog eens kritisch bekeken. Ook wordt bezien of er meer terugkerende evenementen onder de regeling kunnen worden gebracht.