Gemeentelijke regelgeving wordt nogal eens aangemerkt als belemmerend. Niet alleen door inwoners, maar ook door bedrijven en instellingen. Daar waar de gemeente bevoegd is autonoom te handelen, gaan we de regeldruk verminderen. Dit doen we door het aantal regels te verminderen of door de inhoud of de strekking van de regels te veranderen. Ook willen we de werkprocessen zo lean mogelijk maken, zodat de afhandeling van aanvragen/verzoeken zo vlot mogelijk verloopt.