Begroting

Voortgang van onze planning:

  • Het werken op afspraak verloopt volgens planning.
  • Het bezorgen van reisdocumenten is gekoppeld aan de invoering van een nieuw burgerzakenpakket. De planning is dat dit eind juni gereed is.
  • Voor het raadplegen van digitale dossiers en het volgen van de status van productaanvragen zijn we gestart met het ontwikkelen van een pilot omgeving voor vergunningen.
  • In onze nieuwe publiekshal worden onze inwoners ontvangen door een gastvrouw / gastheer.
  • We zijn aangesloten bij het programma 'Landelijke aanpak adreskwaliteit'.
  • Op de circa 85.000 (jaarlijks) ontvangen telefonische contacten gaat er wel eens iets mis. Wij proberen dit te voorkomen door de terugbelnotities te monitoren en hierop te sturen. Verder zijn de telefonische bereikbaarheid en beantwoording onderdelen van continue verbetering.
  • De inzet van whatsapp en facebook gaat onverminderd door. Met ongeveer 70 gesprekken per week wordt whatsapp een serieus dienstverleningskanaal.
  • In 2017 zijn er al weer diverse schrijftrainingen georganiseerd en staan er nog trainingen in de planning.
  • Tijdens de open dag zijn de rondleidingen gegeven door de raadsleden.