In 2016 hebben wij het Vastgoedbeleid vastgesteld. Alle kernen zijn geanalyseerd op demografische ontwikkeling, bedrijfsmatige ontwikkeling, de combinatie van het aantal banen en het inkomen, de aan- en verkoopcijfers van woningen, de WOZ-ontwikkeling en de leefbaarheid. In dit beleid hebben wij per kern een ontwikkelrichting geformuleerd en aangegeven hoe wij dit gaan bereiken. De ontwikkelrichting zorgt ervoor dat onze kernen nu en in de toekomst fijne en leefbare kernen blijven die aan (blijven) sluiten op de behoeftes van inwoners en bezoekers. Vanaf 2017 starten wij met de uitvoering én actualisering van de ontwikkelrichtingen.

Door ons vastgoedsysteem (HTA) hebben en houden wij een goede vastgoedadministratie. Deze administratie is de basis voor onze facturen. Daarnaast geeft HTA ons een herinnering van gemaakte afspraken. Door HTA hebben wij een volledig, actueel en juist overzicht van ons vastgoed en contracten (waaronder alle pachtcontracten).