Begroting

Voortgang van onze planning:

Het eerste kwartaal van 2017 heeft vooral in het teken gestaan van de afronding van de bestuurlijke besluitvorming rondom de regionale samenwerking De Kop Werkt!. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat op 11 april jl. de samenwerkingsovereenkomst is getekend en de uitvoering nu officieel gestart is.

De uitvoering van het Jaarplan 2017 van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) verloopt volgens planning. Voor het voortzetten van de regionale samenwerking in Noord-Holland Noord met ONHN als uitvoeringsorganisatie  zijn inmiddels een Aandeelhoudersovereenkomst en een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Omdat het meerjarige overeenkomsten zijn worden deze in juni aan de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen voorgelegd.