Begroting

Voortgang van onze planning:

De geactualiseerde nota grondbeleid is in mei 2017 aan de raad voorgelegd. De kansenkaart wordt na de zomer aan de raad voorgelegd. Na het vaststellen van de kansenkaart kunnen wij verder met een strategisch verkoopplan en meerjarig pachtbeleid. In 2017 maken wij een grondprijzenbeleid.

In de afgelopen periode zijn Schagerweg 97 en 91A in Schagerbrug en Zuiderweg 15 in Schagen geleverd aan de koper. Beide dragen bij aan de doelstelling tafelzilver.

Paragraaf grondbeleid
Onze pachtovereenkomsten zijn per 1-1-2017 allemaal geactualiseerd.