De gemeente stimuleert inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van Schagen om zelf evenementen te organiseren en uit te voeren. Bij evenementen waarbij de veiligheid in het geding kan komen en/of er sprake is van een groot economisch belang, kunnen wij bijspringen. We maken daarmee een omslag van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. Daarmee willen we bereiken dat het aantal evenementen in de gemeente gelijk blijft, maar onze inzet bij evenementen terugbrengen. Of dat die (mede) door derden worden gefinancierd. Als het aantal evenementen gelijk blijft, betekent dit dus dat er meer inzet van organisatoren en burgers nodig is.

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers en lokale organisaties naar vermogen bij aan het in stand houden van de culturele voorzieningen. De gemeente stimuleert en jaagt aan, denkt hierin indien nodig mee en faciliteert dit nog in beperkte mate. Als burgers en lokale organisaties zelf de verantwoordelijkheid nemen, hoeft er aan het eind van de beleidsperiode minder beroep worden gedaan op de structurele financiële en/of organisatorische ondersteuning door de gemeente.