Lasten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
S3.1De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk.......2.212N20V165V2.028N
S3.2Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet6.843N277V764V5.802N
S3.3Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl1.141N10V5N1.135N
ST3Taakstelling doelstelling SD3226N226N
Totaal10.423N307V924V9.191N

Baten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
S3.1De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk.......18V18N
S3.2Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet830V240N590V
S3.3Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl
ST3Taakstelling doelstelling SD31.263V1.263V
Totaal2.112V258N1.853V

Resultaten