Als je voor jezelf of voor een ander moet zorgen, lukt dit beter als je goed gezond bent. Een gezonde leefstijl draagt bij aan die goede gezondheid. Iedereen bepaalt voor zichzelf of hij kiest voor een gezonde leefstijl of niet. De gemeente kan slechts de voorwaarden creëren die nodig zijn om hiervoor te kunnen kiezen, zoals de kennis en vaardigheden hebben om de gezonde keuze te kunnen maken en voldoende mogelijkheden voor bewegen en sporten. De keuze voor een gezonde leefstijl draagt ook bij aan de doelen 1 en 2 van het Sociaal domein.