Begroting

Voortgang van onze planning:

-  Het aantal betrokken partners bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) breidt zich uit. Steeds meer scholen in de gemeente nemen deel aan de Drink Water campagne. De eerste JOGG-periode loopt af op 1 juni 2017. Het college besluit voor die tijd over verlenging, waarbij de insteek is uitbreiding van de JOGG-wijken en – thema’s (denk aan Gratis Bewegen en Groente en Fruit). De blijvende inzet in het regionale project ‘In Control’ (of alcohol en drugs) vullen we aan met lokale inzet: de uitvraag via het Inwonerspanel, mogelijke inzet van ervaringsdeskundigen in het onderwijs en het betrekken van de leerlingraden van het voortgezet onderwijs.
- De bestuursopdracht voor het nieuwe gezondheidsbeleid leggen we in juni voor aan de commissie Samenleving.
- Het beheer en onderhoud van de AED apparaten en beschermende AED kasten is uitbesteed aan het Rode Kruis Schagen. Het Rode Kruis coördineert samen met EHBO verenigingen uit Schagen ook de trainingen van gediplomeerde vrijwilligers. De AED kasten ter bescherming van de AED apparaten zijn aan vervanging toe. Inmiddels zijn we gestart met de aanbesteding van nieuwe AED kasten voor het gemeentelijk netwerk. In 2017 zijn alle AED kasten vervangen.