Lasten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
S1.1Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene4.687N1V153V4.534N
S1.2Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet7.749N182V76N7.643N
S1.3Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud7.507N157N900N8.564N
S1.4Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen5.560N1V278V5.281N
S1.5Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk1.577N188V180N1.569N
ST1Taakstelling doelstelling SD1923N923N
Totaal28.003N215V725N28.513N

Baten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
S1.1Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene1.132V1.132V
S1.2Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet
S1.3Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud6.842V1.221V8.063V
S1.4Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen
S1.5Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk358V190N169V
ST1Taakstelling doelstelling SD1348V348V
Totaal8.680V190N1.221V9.712V

Resultaten