Lasten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
S2.1Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving9.071N2.315V524N7.280N
S2.2Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn3.778N301V203N3.681N
S2.3Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak4.048N12N60N4.119N
ST2Taakstelling doelstelling SD21.453N1.453N
Totaal18.351N2.604V786N16.533N

Baten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
S2.1Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving3.077V80V3.157V
S2.2Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn869V284N586V
S2.3Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak99V9V107V
ST2Taakstelling doelstelling SD21.567V1.567V
Totaal5.612V204N9V5.417V

Resultaten