Begroting

Voortgang van onze planning:

Sinds 1 januari 2017 voeren we de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening geheel in eigen beheer uit. Plangroep rondt wel de per 31 december 2016 nog lopende trajecten af, dat duurt 3 jaar. Gemeente Schagen is toegelaten als aspirant lid van de Nvvk (branchevereniging voor schuldhulpverlening) en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen volgens Nen-normen. Daardoor zijn schuldeisers bereid mee te werken aan schuldregelingen.

Er wordt op dit moment nieuw beleid voorbereid in een breder kader van minimabeleid. Daarin wordt naast het Kindpakket ook een Seniorenpakket betrokken. Planning is dat in het najaar een advies aan de Raad wordt voorgelegd.