In een duurzame en zelfredzame samenleving organiseren de inwoners zelf hun deelname en ontmoeting. Daarmee bedoelen we deelname aan sport en activiteiten in hun wijk of kern. Dit is ook goed voor de leefbaarheid in deze wijk of kern. Hiervoor zijn accommodaties nodig. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en in stand houden van de accommodaties. Om de voorzieningen in de kleine kernen te behouden, draagt de gemeente bij aan de instandhouding.