Begroting

Voortgang van onze planning:

Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de renovaties sportvelden gepland in 2017 en is inmiddels afgerond. Zodra de veldcompetities zijn afgerond wordt gestart met de renovatie van de geplande velden.