De gemeente wil bereiken dat inwoners voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen en faciliteert, ondersteunt en stimuleert hierin.

Er zijn hiervoor algemene voorzieningen die vrij toegankelijk zijn waar de inwoners terecht kunnen. Hierbij denken wij aan initiatieven als Graag gedaan, Doet en Ontmoet, dorpsontmoetingspunten, of bijvoorbeeld het vrijwilligerspunt in de Balie. Deze activiteiten bestaan uit vrijwillige hulp bij klussen in en om huis, mensen naar activiteiten en familieleden brengen en ontmoeting organiseren met bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd of een informatieve bijeenkomst. De website Noordkopvoorelkaar.nl is de digitale vindplaats voor de match van vraag en aanbod.

Vanaf 2015 ondersteunen wijkteams van de gemeente inwoners bij het vinden van de weg naar de informele en formele zorg. Wij hebben zo meer zicht op lokale, informele netwerken en kunnen deze stimuleren en betrekken bij ondersteuning van inwoners. De gemeente jaagt verder doorvoeren van de kanteling aan, maar is hiervoor zeker niet als enige partij verantwoordelijk.

Langer zelfstandig wonen

In de toekomst blijven de inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen. We krijgen meer oudere inwoners en moeten hierop anticiperen. Met zorgverzekeraar, zorgkantoor, woningstichting en zorgaanbieders gaan wij in gesprek hoe een ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid hierop inspeelt. Zie tevens programma economisch domein resultaat 1.2.

Dementievriendelijke gemeente
Mensen met (beginnende) dementie wonen steeds langer thuis.
Iedereen, van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging, kan er mede voor te zorgen dat zij een volwaardig lid van onze samenleving blijven.
Gemeente Schagen wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. Daarom willen wij met diverse partners een intentieverklaring ondertekenen om dit samen te bereiken. Met het oog hierop zal er een werkplan worden gemaakt en een activiteitenkalender voor de komende periode.