Begroting

Voortgang van onze planning:

Vanaf 2017 is het thema duurzaamheid ondergebracht in het Sociaal Domein. De resultaten van de voortgang van de Energieagenda 2017 zijn in het Sociaal Domein ondergebracht.