Begroting

Voortgang van onze planning:

- Destinatiemarketing
In opdracht van De Kop Werkt! is het toeristisch profiel van de Kop opgesteld en is hiervoor een marketingplan ontwikkeld. Dit wordt de binnen de activiteiten van Holland boven Amsterdam uitgevoerd. Op 1 juni start de kustcampagne om mensen te verleiden ons mooie gebied te bezoeken en wat langer te blijven.

- Kust
We hebben het Kustpact ondertekend. We nemen nu deel aan de voorbereiding van de door de provincie op te stellen zoneringskaart. Tijdens dit proces gaan we ook in overleg met ondernemers en bewoners in de kustplaatsen.
Naar aanleiding van de evaluatie is het strandbeleid op onderdelen aangepast en wordt de bebording bij het strand aangepast op de actuele situatie. We zijn bezig met het opstellen van een verlichtingsplan voor de opgangen naar strandpaviljoens. Met de watersportvereniging Callantsoog zijn we in overleg over de realisatie van een nieuw onderkomen in het activiteitenvak.

-Structuurvisie Petten
We zijn in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan voor het strand van Petten. Ondertussen werken we hard aan de uitvoering van de ringweg en het gebied rond de Tankvallen en zetten we de laatste puntjes op de i op en rond het Plein. Met de eigenaar van camping Corfwater voeren we gesprekken over de herinrichting van zijn terrein. Ook de plannen voor het Ontdekkingscentrum worden langzaam duidelijk.

-Identity Matching
Het huiswerk is gedaan, de eerste beelden van Identity Match Hollandse Tijden zijn zichtbaar. het informatieboekje voor de toerist en ondersteunende acties zijn zichtbaar in de media en via Facebook, Twitter, gemeentelijke en Hollandse Tijden website.

-Waterrecreatie
Om Schagen aan te kunnen laten sluiten bij het Sloepennetwerk Noord-Holland Noord, is goede bebording en opname in de app noodzakelijk. Hiervoor is samen met buurtgemeenten, het ontwikkelingsbedrijf en Recreatie Noord-Holland  bij de provincie een projectplan ingediend voor subsidie uit de WED (Water als Economische Drager) uitvoeringsregeling. Zaken die nog op de rol staan zijn het dieper baggeren bij Oudesluis, en voor het rondje Waarland zijn dat de aanleg van twee bruggen.

-Wandelpaden-routes
Op vrijdag 19 mei 2017 is de uitbreiding van het Wandelnetwerk in de Kop van Noord-Holland geopend. Er is de afgelopen jaren flink gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe wandelroutes in dit gebied. Er zijn 115 wandelroutes gerealiseerd en aaneengeschakeld tot een wandelnetwerk.

-Toeristisch profiel stad Schagen
Samen met een enthousiaste groep ondernemers is gestart met de ontwikkeling van een profiel voor de stad Schagen. In de komende maanden wordt dit verder uitgewerkt.