Begroting

Voortgang van onze planning:

  • De aanvragen voor vervangende nieuwbouw 2018 hebben we ontvangen van de schoolbesturen. Twee aanvragen stemmen we nog nader af met de schoolbesturen. Daarnaast werken we met de schoolbesturen het integraal huisvestingsplan (IHP) 2018-2030 uit. De schoolbesturen hebben ingestemd met de opdracht voor realisatie van het IHP. Zo gaat het huisvestingsprogramma duidelijkheid geven over voor welke school wanneer nieuwbouw dan wel renovatie wordt gepleegd. Ook geeft het IHP duidelijkheid over hoe en waar de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) tot stand komt. Daarnaast is het onderwijs gevraagd wanneer zij het Passend Onderwijs gaan evalueren en of wij daarbij betrokken worden. Graag willen wij kijken naar de resultaten en waar de samenwerking met het wijkteams gevonden wordt of waar wij dit nog kunnen verbeteren.
  • Het jeugd en jongerenwerk is onderdeel geworden van het wijkteam. Er is een uniforme wijze van werken gerealiseerd tussen de consulenten jeugd en jongerenwerk. Zij gebruiken daarbij de werkwijze 'jeugdgroepen in beeld'. Hiermee brengen zij systematisch de groepen in de kernen in beeld. Zij hebben zicht op hoe de groepen zich gedragen en of er hulp of ondersteuning gewenst is.
  • Het uitvoeringsteam heeft vastgesteld dat de groep in Tuitjenhorn geen overlast gevende groep meer is en heeft de driehoek verzocht om af te schalen. Dit betekent dat de groep niet meer structureel wordt besproken. De groep is alleen nog onderwerp binnen de reguliere werkzaamheden van het wijkteam en politie.
  • Een wetswijziging stelt het verplicht dat alle pedagogisch medewerkers van de kinderopvang in de loop van 2019 een taalniveau van 1F (basisschoolniveau) hebben. In samenwerking met de kinderopvang zal een project opgezet worden om hier aan te voldoen.
  • Uit onderzoek is gebleken dat regionale samenwerking Kop van Noord-Holland op de RMC- en Leerplichttaken meerwaarde heeft. Een regionale projectgroep gaat deze uitkomst nader uitwerken.
  • Voor het project Onderwijs-Arbeidsmarkt: zie de toelichting bij resultaat 5.1.4.
  • Bewegingsconsulenten in het basisonderwijs. Er is een aanbod aan de schoolbesturen gedaan. Momenteel wordt het aanbod doorgesproken met de directeuren van de scholen om te zien wat haalbaar en wenselijk is.