Begroting

Voortgang van onze planning:

  • We maken per jaar minder processen lean dan in de begroting staat, maar we liggen nog wel goed op schema om in 2018 alle processen lean te hebben. Van de in totaal 41 processen zijn er nu 16 lean gemaakt. Voor 14 processen loopt een traject of daar gaan we binnenkort mee starten. Daarmee zitten we op een voortgang van 73%.

Waar mogelijk vragen we inwoners of ondernemers om met ons mee te denken bij het verbeteren van de processen. We doen dat bij voorbeeld bij de drank- en horecavergunning en de evenementenvergunning.

  • Voor de processen waar we nu mee bezig zijn gaan we net zolang door met verbeteren tot het gewenste resultaat is bereikt. De processen die we eerder lean hebben gemaakt en op dit moment niet verder worden verbeterd gaan we de komende periode nieuw leven inblazen. Ons doel is dat alle processen vanaf 1 januari 2019 continu worden verbeterd.
  • Een training op houding en gedrag voor de participatietrajecten is gegeven. Tot nu toe is deze training  gevolgd door onder anderen een aantal inwoners vanuit de dorpen Dirkshorn en Tuitjenhorn, een afvaardiging van de raad, het MT, het college en medewerkers. Evaluatie van de participatietrajecten en de gevolgde training volgt eind 2017.
  • Onze medewerkers volgen diverse klantgerichtheidstrainingen. Dit zijn teamtrainingen (bijvoorbeeld informele aanpak), mogelijkheden tot meeloopuren bij de Telefonie (daar waar we onze klant écht aan de lijn hebben) of algemene trainingen waar elke medewerker zich individueel op kan inschrijven via onze leeromgeving.
  • We zijn gestart met het maken van keuzes op basis van de kennis uit de onderzoeken naar geluk die we gedaan hebben. Dat betekent onder andere dat we begrotingskeuzes op basis hiervan willen maken voor 2018 en verder.
  • Steeds vaker zien we dat medewerkers hun bijdrage aan het geluk van onze inwoners spontaan benoemen, meenemen in hun afwegingen of dit meenemen in communicatie met inwoners.