Begroting

Voortgang van onze planning:

Berenschot heeft eind 2016, in opdracht van het portefeuillehouders overleg van de vier gemeenten, onderzoek gedaan om te komen tot één organisatie voor uitvoering van de werkgeversdienstverlening. Oftewel één Werkgeversservicepunt voor de vier gemeenten.
Daaraan verbonden is een samenwerkingsmodel voor uitvoering van de re-integratie en arbeidsmarkttoeleiding van werkzoekenden.
De gemeenten bleken een verschillend beeld te hebben bij de vormgeving van zo’n organisatie. Dit gaf aanleiding om de discussie verder te voeren. Op dit moment (begin mei 2017) is die nagenoeg afgerond. Naar verwachting wordt het voor de zomer duidelijk op welke wijze de gemeenten de werkgeversdienstverlening en het matchen van vraag en aanbod uit gaan voeren en op welke onderdelen zij daarbij samen werken.
In de tussentijd is het COWWI ontvlochten en de samenwerking met Hollands Kroon op dit vlak beëindigd. Gevolg hiervan is dat wij op dit moment de werkgeversdienstverlening en het matchen van vraag en aanbod zelfstandig uitvoeren.